Zoeken

Passie voor vogels - over vroege vogelaars, vindingrijkheid en veldonderzoek

Nog niet zo lang geleden wisten we van vogels in ons eigen land niet veel meer dan of ze schadelijk of nuttig waren. Dat is haast onvoorstelbaar als je kijkt naar de vele vogelaars tegenwoordig, bekendheid van de jaarlijkse tuinvogeltelling en alle beschikbare wetenschappelijke informatie. Toegewijde amateurvogelaars speelden hier door hun veldonderzoek een belangrijke rol in.

De tentoonstelling 'Passie voor vogels' gaat over deze vroege vogelaars, over hun passie, vindingrijkheid  en vasthoudendheid bij het veldonderzoek vanaf begin twintigste eeuw. Toen de maatschappelijke kijk op vogels veranderde werd er een groep vogelliefhebbers actief. Door het tellen en documenteren van vogels in verschillende natuurgebieden deden de amateur-vogelaars op indrukwekkende wijze veldwerk. Ze schreven dagboeken vol gegevens, maakten tekeningen, foto’s en films en documenteerden zo niet alleen de vogels maar ook hoe het met de natuur gesteld was. Bovendien ontwikkelden ze op creatieve manieren zelf veel instrumenten om vogels te observeren.

Zeven vroege Nederlandse vogelaars vormen de kern van de tentoonstelling. Er wordt, in sommige gevallen nog niet eerder getoond, archiefmateriaal gecombineerd met unieke objecten van musea en erfgenamen van de vogelaars. Samen vertellen ze de geschiedenis van de veldornithologie en laten ze de bijzondere passie zien van vogelliefhebbers van de 20e eeuw tot nu.

Verbaas je over de vindingrijkheid van deze vroege vogelaars en het belang van hun werk voor het huidige onderzoek. Ervaar hoe het is om zelf door een verrekijker naar vogels te turen en ontdek hoe tegenwoordig iedereen bij kan dragen aan vogelwetenschap.

De tentoonstelling is samengesteld met de Werkgroep Ornithologisch Erfgoed (onderdeel van Avifaunistische Kring Nederland en Nederlandse Ornithologische Unie). Deze werkgroep is ontstaan uit zorg over het mogelijk verdwijnen van de archieven van deze vogelaars. Die documentatie is ongelooflijk waardevol, juist ook voor de huidige tijd en de vogelaars van nu.

De tentoonstelling ‘Passie voor vogels – over vroege vogelaars, vindingrijkheid en veldonderzoek’ duurt van 29 september 2024 t/m 28 september 2025.

De tentoonstelling kwam tot stand dankzij ruimhartige financiële steun van Cultuurfonds, Volkskracht, Stichting Elise Mathilde Fonds, Van der Mandele Stichting, G.Ph. Verhagen-Stichting, Gravin van Bylandt Stichting, Heimans en Thijsse Stichting en Avifaunistische Kring Nederland.