Dead Duck Day ook in 2021 zonder publiek

[2 juni 2021] De viering van Dead Duck Day, op 5 juni, moet het ook dit jaar zonder publiek doen. Hoewel Het Natuurhistorisch precies op deze memorabele datum heropent, staan de maatregelen om de coronapandemie te beteugelen een programma met publiek niet toe. Het openlucht-evenement dat de Wilde Eend (Anas platyrhynchos) herdenkt die zich op 5 juni 1995 tegen de glazen gevel van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam dood vloog en direct daarna werd ‘verkracht’ door een soort- en seksegenoot, wordt veplaatst naar 5 juni 2022. Dit jaar vindt Dead Duck Day zonder publiek plaats zoals het 26 jaar geleden begon: alleen Kees Moeliker, onder de glazen noordgevel van het museum met de dode eend en een flesje bier.

Iedereen kan natuurlijk met inachtneming van de huidige coronamaatregelen op 5 juni 2021 om 17:55 uur op gepaste wijze de dode eend herdenken en aandacht vragen voor de miljarden vogels die jaarlijks wereldwijd tegen glazen gebouwen om het leven komen.

Een fotoverslag van Dead Duck Day 2019 staat hier.

Welkom in Het Natuurhistorisch!

Online reserveren met tijdslot is niet meer nodig
 

Vooraf online een ticket met een vaste starttijd boeken is niet meer nodig. Tickets kunnen 'gewoon' op het moment dat je het museum binnenloopt aan de museumbalie gekocht worden.

Lees hier welke coronamaatregelen nog gelden, en welke niet meer.

Op vrijdag 29 oktober is het museum van 19:00 - 21:30 open. Kom doodleuk griezelen!