De grote gele kwikstaart broedt in Rotterdam

[8 augustus 2020]  De grote gele kwikstaart broedt in Rotterdam! Dat melden vier ecologen van Bureau Stadsnatuur in het zomernummer van Straatgras, het tijdschrift van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Het is nummer 113 op de lijst van vogelsoorten die binnen de gemeentegrenzen broeden of gebroed hebben.

Nest in sluismuur
Na enkele waarnemingen van grote gele kwikstaarten in maart, april en begin mei in de binnenstad van Rotterdam, zette Bureau Stadsnatuur in medio mei 2020 een gerichte zoekactie op om een nest te vinden. Dat werd gevonden in een muur van de Parksluis, pal naast de Coolhavenbrug, bij één van Rotterdams’ drukste verkeersknooppunten. Ondanks voordurend weg- en vaarverkeer op enkele meters van het nest vlogen twee jongen succesvol uit. De oudervogels voerden hun jongen voornamelijk met vliegen, muggen en andere gevleugelde insecten, die veelal werden gevangen op een gazon aan de voet van de nabijgelegen Euromast.

Eerste grootstedelijke broedgeval
De grote gele kwikstaart is een graag geziene wintergast in veel grote steden waar de soort ongetwijfeld profiteert van de zachtere winteromstandigheden in de bebouwde kom. De metalige roep klinkt geregeld van platte kiezeldaken. In het voorjaar trekken de kwikstaarten weer naar hun zomergronden, voornamelijk in Scandinavië. In de zomermaanden zijn waarnemingen in West-Nederland zeldzaam. De blijvers houden zich op langs beken en riviergeulen in het oosten en zuidoosten van ons land en broeden hoofdzakelijk Twente en Limburg. Al lijkt in Noord-Brabant sprake te zijn van een opmars. Daar wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van bruggen en sluizen als nestplaats. In Zuid-Holland werd de grote gele kwikstaart al eerder als broedvogel waargenomen in het Westland (2x) en in de Krimpenerwaard. Eerder zijn sporadische broedgevallen in Noord-Holland, Utrecht en Groningen vastgesteld. In Rotterdam is nu sprake van een echt grootstedelijk broedgeval.

Lees hier meer over de ontdekking
Rens de Boer, Garry Bakker, Sander Elzerman & André De Baerdemaeker (2020) - Broedgeval van grote gele kwikstaart in hartje Rotterdam - Straatgras 32(1): 6-9

Het Natuurhistorisch is weer open!

Vooraf reserveren met begintijd blijft verplicht. Entreekaarten via onze online ticketshop.

Het is verplicht om vooraf online een ticket met een vaste starttijd te boeken. Dat kan in onze e-ticket shop

Lees hier wat wij doen en van jou verwachten voor een veilig museumbezoek.

Behoor je tot de COVID-19 risicogroepen en wil je het museum met zo min mogelijk medebezoekers delen? Bel onze front-office voor actuele informatie over (doordeweekse) dagen en tijdstippen waarop het rustig is: 010-4364222.