Zoeken

Wereldnatuur

Zelf botten wegen, huiden voelen, vlinders indelen, fossielen onderzoeken en gebitten vergelijken. Met behulp van onderzoekskisten gaan de leerlingen aan de slag. Ze onderzoeken hoe dieren zich aan hun omgeving aangepast hebben. Elke kist heeft een eigen thema, zoals skelet, gebitten, snavels, uitsterven en schutkleuren. De leerlingen ontdekken dat ieder dier wel een slim trucje heeft om zo prettig mogelijk te kunnen leven. 

Deze les sluit aan bij kerndoelen 33, 39, 40, 41, 49 en 56 van de kerndoelen primair onderwijs, opgesteld door het ministerie van OC&W.

Doelgroep 
groep 6 t/m 8

Duur
90 minuten

Kosten
€ 4,- per leerling, inclusief entree en lesmateriaal. U betaalt voor minimaal 10 leerlingen. Begeleiders gratis.

Reserveren

Museumles reserveren of meer informatie?
Doe hier je aanvraag voor een reservering of neem contact op met de afdeling educatie & publiek. 

reserveringsformulier

educatie@hetnatuurhistorisch.nl
Liset Stoffers 010 2660465