Zoeken

Magere Hein & Co

In het museum hangt het 15 meter lange skelet van een potvis. Als je goed kijkt, zie je dat zijn skelet op dat van ons lijkt. Hoe komt dat? Is de potvis dan geen vis? Dat wordt duidelijk tijdens de inleiding van deze les, recht onder het skelet. Vervolgens zien de leerlingen tijdens de ontdekkingstocht het hele museum en komen ze van alles te weten over de functie en bouw van het skelet. Onderweg bekijken ze echte röntgenfoto’s, spelen een ‘knekelspel’ en sporen ongewervelde dieren op.

Deze les sluit aan bij kerndoelen 33, 40, 41 en 56 van de kerndoelen primair onderwijs, opgesteld door het ministerie van OC&W.

Doelgroep
groep 7 en 8

Duur
90 minuten

Kosten 
€ 4,- per leerling, inclusief entree en lesmateriaal. U betaalt voor minimaal 10 leerlingen. Begeleiders gratis.

Reserveren

Museumles reserveren of meer informatie?
Doe hier je aanvraag voor een reservering of neem contact op met de afdeling educatie & publiek. 

reserveringsformulier

educatie@hetnatuurhistorisch.nl
Liset Stoffers 010 2660465