Zoeken

De trukendoos

Dieren hebben in de loop der tijd allerlei trucjes ontwikkeld om te overleven. Sommige dieren hebben een dikke vacht voor warmte, of kussentjes onder hun poten zodat prooidieren hen niet horen aankomen. Bij dozen met verschillende thema’s (poten, snavels, geluiden, huid, gebitten) voelen de leerlingen allerlei voorwerpen en ontdekken ze hoe elk dier anders is aangepast aan zijn omgeving. Omdat bij deze les veel mag worden aangeraakt, afbeeldingen voelbaar zijn gemaakt en enkele antwoordkaartjes in braille zijn gedrukt, is de les speciaal geschikt voor visueel beperkte leerlingen. 

Deze les sluit aan bij kerndoelen 1, 40, 41 en 56 van de kerndoelen primair onderwijs, opgesteld door het ministerie van OC&W.

Doelgroep
visueel beperkte leerlingen, diverse niveaus

Duur
90 minuten

Kosten 
€ 4,- per leerling, inclusief entree en lesmateriaal. U betaalt voor minimaal 10 leerlingen. Begeleiders gratis.

Reserveren

Museumles reserveren of meer informatie?
Doe hier je aanvraag voor een reservering of neem contact op met de afdeling educatie & publiek. 

reserveringsformulier

educatie@hetnatuurhistorisch.nl
Liset Stoffers 010 2660465