Zoeken

Ordening

De biodiversiteit op aarde is groot. Goed begrijpen wat organismen verbindt en onderscheidt, helpt bij het nadenken over de plaats en betekenis van soorten in de natuur en de relatie met de mens. Aan de hand van de vier rijken (dieren, planten, schimmels en bacteriën) worden de leerlingen meegenomen door de zalen van het museum. De opdrachten, vragen en een spel dragen bij aan het besef van de enorme rijkdom aan verschijningsvormen en de relatie tussen soorten.

Doel
Inzicht krijgen in de enorme diversiteit aan soorten op aarde en hoe deze worden ingedeeld.
Deze les sluit aan bij kerndoelen 27, 29, en 31 van de kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs, opgesteld door het ministerie van OC&W.

Doelgroep
havo/vwo 1 en 2, vmbo 3

Groepsgrootte
maximaal 30 leerlingen

Duur
90 minuten

Kosten
€ 5,50 per leerling, begeleidende docenten gratis.

Reserveren

Museumles reserveren of meer informatie?
Doe hier je aanvraag voor een reservering of neem contact op met de afdeling educatie & publiek. 

reserveringsformulier

educatie@hetnatuurhistorisch.nl
Liset Stoffers 010 2660465