Zoeken

Gebruikersvoorwaarden online collectiedatabse

Door de online collectiedatabase van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam te raadplegen, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en restricties:

Het gebruik van informatie verkregen uit de online collectiedatabase is kosteloos, op voorwaarde dat het Natuurhistorisch Museum Rotterdam duidelijk als informatiebron wordt vermeld in welke publicatievorm dan ook, en dat overdrukken en/of exemplaren dan wel elektronische bestanden van publicatie voor de bibliotheek van het museum gratis beschikbaar gesteld worden.

Catalogusnummers dienen altijd voorafgegaan te worden door NMR, de officiële afkorting van het museum.

Alle gegevens uit de collectiedatabase zijn uitsluitend bestemd voor non-profit, educatief en/of persoonlijk gebruik door studenten, wetenschappers en het publiek. Elk commercieel gebruik of commerciële publicatie in welke vorm dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. De gegevens mogen in geen enkele vorm verkocht worden. Alhoewel het Natuurhistorisch Museum Rotterdam de gegevens met betrekking tot de collectie zo accuraat mogelijk in de online database heeft overgenomen, worden de gegevens aangeboden zonder enige vorm van garantie voor welk doel dan ook. De gebruiker accepteert de verantwoordelijkheid om de volledige gegevens, inclusief herkomst en taxonomie - in overleg met de conservator - door raadpleging van het betreffende object/de betreffende objecten, dan wel de labels en de catalogus te verifiëren.

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voortvloeiende uit de raadpleging en/of het gebruik van (gegevens uit) de online collectiedatabase.