Zoeken

Persfoto's Zeeuwse Oerwalvissen

> Expeditie op de Westerschelde met garnalenkotter UK 12, met aan dek een opgeviste fossielenschat. (foto Lub Post)

Garnalenkotter UK-12 op fossielen-expeditie op de Westerschelde. (foto C. Hameeteman)

> Bijna complete schedel met onderkaken en nekwervels (NMR 9991-12016) van een nieuwe, nog onbeschreven soort spitssnuitdolfijn van circa 4 tot 5 meter lichaamslengte, opgevist uit de Westerschelde in december 2014. (foto en collectie Natuurhistorisch Museum Rotterdam)

> Schedel van de 'La Plata dolfijn' Scaldiporia vandokkumigenoemd naar schipper Jan van Dokkum die hem opviste uit de Westerschelde; holotype, NMR 9991-12018. (foto en collectie Natuurhistorisch Museum Rotterdam)