Zoeken

Natuur in de Zoeloe-cultuur

van 15 november 1998 t/m 14 februari 1999

Terwijl het museum in de namiddag van zondag 15 november gonsde van de bezoekers, dromden de genodigden voor de opening van Natuur in de Zoeloe-Cultuur zich samen in de Hoboken Salon. De Ambassadeur van Zuid-Afrika, de heer Carl Niehaus, hield zijn openingstoespraak in prachtig en onvervalst Afrikaans. Hij sprak over de diepgewortelde band tussen het Zuidafrikaanse volk en de natuur en citeerde in dat kader een tweetal gedichten uit de Zuidafrikaanse literatuur. Na het zien van de expositie, was Ambassadeur Niehaus met name onder de indruk van de natuurgetrouwheid waarmee de twee Nguni runderen waren opgezet. Het transport van de tentoonstelling is overigens vlekkeloos verlopen. Na een zeereis van ongeveer 20 dagen, stond exact op de afgesproken dag de container voor de achterdeur van het museum. Twee douanebeambten die gezien de uitzonderlijke inhoud - bijna alles stond op de een of andere lijst van Beschermde Uitheemse Dier- en Plantensoorten - gretig het zegel verbroken en de vracht controleerden, waren overigens zeer bedreven in en behulpzaam bij het openen van de kisten en kratten. De zorgvuldig verpakte objecten hadden niets of nauwelijk van de zeereis te lijden gehad. De tentoonstelling duurt nog tot en met 14 februari 1999.