Nationaal Park Rotterdam - werken aan een havenstad vol natuur

De stad is ook natuur. Dat is wat het Natuurhistorisch Museum Rotterdam met de tentoonstelling Nationaal Park Rotterdam laat zien. Stadsnatuur doet niet onder voor de ‘klassieke natuur’ die we in onze nationale parken treffen. De stad en het havengebied hebben ook kenmerkende landschappen, plant- en diersoorten die evengoed onderdeel zijn van de Nederlandse natuur. Ontdek de rijke biodiversiteit en veelzijdige verhalen die laten zien dat de stad een unieke leefomgeving is, waarin planten en dieren enorme veerkracht hebben. Ook vlakbij jouw eigen voordeur is stadsnatuur te vinden. Op de interactieve stadsplattegrond van Rotterdam ontdek je welke soorten allemaal in de buurt waargenomen zijn. Kom erachter hoe je de natuur om je heen kunt helpen en werk mee aan onze droom: Rotterdam als nationaal park! 

Vanaf 19 maart 2023, in de Parkzaal van Het Natuurhistorisch. 

Makers en sponsors van Nationaal Park Rotterdam
Nationaal Park Rotterdam is een tentoonstelling van Het Natuurhistorisch en Bureau Stadsnatuur, in samenwerking met Heijmans, Witteveen+Bos, PAD landscape, Waarneming.nl, Natuurstad Rotterdam, Veldkijker Films en VOF Wild Port of Europe en Campagne Nationaal Park Rotterdam. Vormgeving: Morrow | Productie: Kloosterboer Decor BV.

De tentoonstelling kwam tot stand dankzij ruimhartige financiële steun van Mondriaan Fonds | Prins Bernhard Cultuurfonds - Sayers Fonds | Stichting Neyenburgh | Stichting Zabawas | Stichting Elise Mathilde Fonds | NSGK voor het gehandicapte kind | BPD Cultuurfonds | G.Ph. Verhagen-Stichting | Erasmusstichting | Van der Mandele Stichting | Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot | Stichting de Groot Fonds | M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting | Rotterdamse Stichting Blindenbelangen | Van Cappellen Stichting | Snickers-de Bruijn Stichting | Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen - departement Rotterdam | Stichting Blindenhulp | Heijmans | Stichting Vrienden van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.