Zoeken

Klaas Post onderscheiden met Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds

[9 juni 2022]  Klaas Post ontving vandaag de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds uit handen van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix. Deze onderscheiding is een eerbetoon aan mensen die zich met hun expertise, tijd of geld bijzonder inzetten voor cultuur of natuur in het Koninkrijk der Nederlanden. Klaas Post ontving de Zilveren Anjer voor zijn rol als mecenas bij wetenschappelijke expedities en zijn werk als bevlogen kenner op het gebied van paleontologie. Zijn grote verzameling fossiele zeezoogdieren heeft hij aan het Natuurhistorisch Museum Rotterdam geschonken. Post is sinds het jaar 2000 als honorair conservator en honorair onderzoeker verbonden aan dat museum.

De laudatio, die werd uitgesproken door Cathelijne Broers, directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds, vatte het treffend samen: “Van visser werd u een citizen scientist, een centraal figuur in het onderzoek naar fossiele zeezoogdieren. Met ontdekkingen, expedities, publicaties, tentoonstellingen, kennisoverdracht aan studenten en het publiek, gulheid en een tomeloze inzet. En het geduld van de visser.

Waardevolle onderzoekscollectie
Post schonk zijn privécollectie - ruim 10.000 fossiele skeletdelen van zeezoogdieren die in ruim drie decennia met name uit de zuidelijke Noordzee tussen Nederland en Engeland werden opgevist - in 2006 aan Het Natuurhistorisch. Deze collectie zeezoogdieren is de grootste ter wereld en bevat naast prachtige tentoonstellingsstukken ook wetenschappelijk uiterst waardevol materiaal. Daarnaast publiceerde hij ruim 80 wetenschappelijke artikelen en beschreef hij ruim 20 fossiele soorten zeezoogdieren. Bijzonder hierbij is dat Post een self-made paleontoloog is - een autodidact op het gebied van fossiele zeezoogdieren die internationaal aanzien geniet. 

De collectie Post bleek bijvoorbeeld van onschatbare waarde bij onderzoek aan de grijze walvis. Deze soort stierf in historische tijd in de Atlantische Oceaan uit. Mede dankzij maar liefst 74 botten uit de door Klaas Post geschonken collectie, kon er in 2015 voor het eerst nauwkeurig onderzocht worden welke factoren (klimaat, walvisjacht e.d.) verantwoordelijk waren voor dit uitsterven. De resultaten kunnen nu bijdragen aan beschermende maatregelen voor de nog bestaande populatie in de Grote Oceaan in een veranderend klimaat.

Zijn werk, samen met een internationaal team, in de woestijn van Peru leverde in 2010 een spectaculaire nieuwe soort op: Livyatan melvillei, een roofpotvis met ‘de grootste muil ooit’, waarvan een prachtige reconstructie permanent in het museum te zien is.

Post ontdekte in 2014 een unieke fossiele walvisfauna in de Westerschelde. Expedities - steeds door hem geïnitieerd, gecoördineerd en gefinancierd - met een visserschip in 2014, 2015, 2016, 2018 en 2019 leverden grote brokken zandsteen op met daarin spectaculair bewaard gebleven schedels van nog nooit eerder gevonden soorten walvissen en dolfijnen. Fossielen van deze kwaliteit zijn maar van enkele vindplaatsen wereldwijd bekend. De fossielen werden gedateerd op 7,5 tot 8,8 miljoen jaar oud. Klaas Post schonk deze fossielen niet alleen aan Het Natuurhistorisch, maar prepareerde de meeste ook eigenhandig - honderden uren noeste arbeid met een tandartsboor. Bovendien betrekt hij internationale (jonge) collega’s bij het beschrijven van de nieuwe soorten. Tot op heden zijn drie soorten beschreven en er zullen er nog circa vier volgen. Dit unieke materiaal is permanent te zien in het museum in de tentoonstelling ‘Oerwalvissen’.   

Samen met Klaas Post kregen twee anderen een Zilveren Anjer.