Zoeken

Sabeltandkat in de race voor Nationaal IJstijdzoogdier: stem!

[31 maart 2023]  De Werkgroep Pleistocene Zoogdieren (WPZ) heeft de shortlist van 10 kandidaten voor de verkiezing van het Nationale IJstijdzoogdier bekendgemaakt: Auvergnetapir, bosolifant, grottenhyena, grottenleeuw, neanderthaler, reuzenbever, reuzenhert, sabeltandkat, wolharige mammoet en wolharige neushoorn. De top-10 is het resultaat van honderden stemmen op een of meer van de tenminste 182 zoogdiersoorten die in ons land leefden tijdens de IJstijd.

Het Natuurhistorisch is blij verrast met verkiesbare plaats van de sabeltandkat, want met dit IJstijdzoogdier heeft het museum een speciale band. Museumdirecteur Kees Moeliker meldde zich daarom meteen aan als ambassadeur van dit uitgestorven dier en roept iedereen op om op zijn favoriet te stemmen: “Een krachtig roofdier waarvan wij in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam een beroemd fossiel uit Nederland tentoonstellen, daar ga ik voor!

Kees Moeliker doelt daarbij natuurlijk op een van de absolute topstukken die het museum rijk is: de onderkaak van Homotherium latidens die op 16 maart 2000 door de bemanning van de Urker viskotter UK 33 in het zuidelijke deel van de Noordzee tussen Engeland en Nederland werd opgevist. Omdat het stuk kaakbot nauwelijks gefossiliseerd (versteend) is, vermoedden onderzoekers dat het fossiel veel jonger moest zijn dan de gebruikelijke 300.000 à 400.000 jaar van andere Europese sabeltandkatfossielen. Dat bleek inderdaad zo te zijn: de ouderdom werd met behulp van zes zogenoemde C14 dateringen nauwkeurig vastgesteld op 28.000 jaar! Het voorkomen van de sabeltandkat in West-Europa gedurende het ijstijdvak werd hierdoor met minstens 270.000 jaar verlengd. Het was de eerste keer dat een dergelijke ‘jonge’ vondst van een sabeltandkat in Europa gedaan is. De onderkaak kreeg een ereplaats in de tentoonstelling ‘Opgeraapt Opgevist Uitgehakt’, waar het fossiel (NMR999100001695) nog steeds in volle glorie te zien is.

Kees Moeliker roept iedereen op om bij de verkiezing van het Nationale IJstijdzoogdier op de sabeltandkat te stemmen. Dat kan [hier] tot en met 26 april 2023. Op 29 april maakt de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren (WPZ) het Nationaal IJstijdzoogdier bekend.