Zoeken

Wie is de dief?

Gevraagd: avontuurlijke speurneuzen om de museumdief op te sporen. Een dief heeft al het eten in de museumkeuken opgegeten! Gelukkig zijn er een paar sporen achtergebleven. De leerlingen gaan als speurneuzen aan de slag om de boef te ontmaskeren. Was het de vos met zijn lekkere warme vacht? Of het konijn dat van die gekke ronde keuteltjes legt? Door de dieren nauwkeurig te observeren en te ondervragen maken de leerlingen spelenderwijs kennis met verschillende dieren uit Nederland. 

Deze les sluit aan bij kerndoelen 40, 41 & 56 van de Kerndoelen Primair Onderwijs, opgesteld door het ministerie van OC&W. 

Doelgroep
groep 3 en 4

Duur
90 minuten

Kosten
€ 4,- per leerling, inclusief entree en lesmateriaal. U betaalt voor minimaal 10 leerlingen. Begeleiders gratis.

Reserveren

Museumles reserveren of meer informatie?
Doe hier je aanvraag voor een reservering of neem contact op met de afdeling educatie & publiek. 

reserveringsformulier

educatie@hetnatuurhistorisch.nl
Liset Stoffers 010 2660465