Zoeken

Oog in oog met het potvisskelet, het kan weer!

[26 oktober 2022]  Bezoekers van Het Natuurhistorisch kunnen weer oog in oog staan met het potvisskelet, de 15 meter lange blikvanger van het museum, dat hoog aan het plafond van de glazen nieuwbouwvleugel hangt. In de tentoonstelling ‘Oerwalvissen’ staat nu permanent een trap naar het balkonnetje dat uitzicht biedt op bijzondere details van het geraamte.

De relatief kleine tanden in de smalle onderkaak en het ontbreken van gebitselementen in de bovenkaak staan in schril contrast met de tot 40 centimeter grote tanden in de schedel van de 8 miljoen jaar geleden uitgestorven Peruaanse roofpotvis (Livyatan melvillei)beter bekend als ‘de grootste muil ooit’, die ook in de tentoonstelling te zien is.

Het skelet van de ‘moderne’ potvis (Physeter macrocephalus) hangt al sinds 1996 in het museum, nadat het zeezoogdier in januari 1995 op het strand van Kijkduin aanspoelde en stierf. Van 1997 tot 2000 leidde een brug in de tentoonstelling ‘regioNatuur’ naar hetzelfde uitkijkpunt. Toen die tentoonstelling afliep, verloor het balkonnetje haar functie en was eigenlijk alleen de onderkant van het skelet goed te zien. Dat is nu verbeterd.